Specjalizacja i zakres usług Kontakt Adwokat Formy pomocy prawnej Rachunek bankowy Tajemnica zawodowa Wynagrodzenie

Adres Kancelarii (także wyłączny adres do korespondencji):

Kancelaria Adwokacka
Łukasz Adam Kowalski
ul. Waszyngtona 34/36 lok. 423
81-342 Gdynia

(vis a vis Sea Towers, róg ul. Waszyngtona i Derdowskiego)


Istnieje również możliwość umówienia spotkania w Warszawie.
02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62C


Spotkania z Klientami odbywają się WYŁĄCZNIE po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

Kontakt z Kancelarią: + 48 (58) 350 18 15
Kontakt z Kancelarią w przypadku chęci umówienia się w Warszawie: + 48 (22) 122 83 55
Kontakt bezpośrednio z adwokatem: + 48 730 550 504
E-mail:


Uwaga:

  1. Przekazywanie dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na ryzyka związane z brakiem zachowania poufności przy wykorzystaniu tych środków z przyczyn nieleżących po stronie Kancelarii.

  2. Wysłanie dokumentów lub informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną bądź też przedstawienie zagadnienia prawnego w ten sposób nie może być samo w sobie utożsamiane z przyjęciem przez Kancelarię zlecenia do realizacji. Pomoc prawna świadczona jest dopiero od momentu wyrażenia wyraźnej i jednoznacznej woli w tym zakresie zarówno przez Klienta jak i Kancelarię oraz po ustaleniu warunków i formy świadczenia usługi prawnej.