Specjalizacja i zakres usług Kontakt Adwokat Formy pomocy prawnej Rachunek bankowy Tajemnica zawodowa Wynagrodzenie


Adwokat Łukasz Adam Kowalski jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w zakresie zarządzania funduszami Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przez 10 lat pracował w urzędzie skarbowym, gdzie przez 6 lat zajmował stanowisko kierownicze, a przez 4 lata, na stanowisku samodzielnym, prowadził postępowania w sprawach karnych skarbowych. W zakresie swoich obowiązków, m.in. sporządzał akty oskarżenia, postanowienia o umorzeniu postępowań oraz reprezentował urząd przed sądami i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, a także współpracował z prokuraturą.

Przez ponad 3 lata wykonywał zawód radcy prawnego w ramach indywidualnie prowadzonej Kancelarii.

Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką świadcząc usługi zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Pomoc prawna obejmuje sprawy karne skarbowe, podatkowe, cywilne w tym gospodarcze, administracyjne i karne.