Specjalizacja i zakres usług Kontakt Adwokat Formy pomocy prawnej Rachunek bankowy Tajemnica zawodowa Wynagrodzenie

Sprawy karne skarbowe


Kancelaria specjalizuje się w obronach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak i sądowych.
Należy w tym miejscu podkreślić, że skorzystanie z pomocy obrońcy na możliwie wczesnym etapie sprawy zwiększa szanse pomyślnego jej zakończenia na skutek przyjęcia i realizowania ustalonej strategii procesowej, składania odpowiednich wniosków dowodowych i innych pism procesowych. Możliwe jest wówczas także szczegółowe poinformowanie Klienta o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach, co wielokrotnie chroni przed popełnieniem błędów w relacjach z organami prowadzącymi postępowanie.

Sprawy podatkowe


Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli zarówno na etapie postępowań kontrolnych, podatkowych jak i przed sądami administracyjnymi. Podobnie jak w przypadku spraw karnych skarbowych wskazane jest ustanawianie pełnomocnika w możliwie wczesnej fazie czynności ponieważ istnieje wówczas sposobność podejmowania czynności w ramach przyjętej strategii ustalonej z Klientem na podstawie przekazanych przez Niego informacji, danych i dokumentów.

Sprawy gospodarcze


W ramach pomocy prawnej świadczonej podmiotom gospodarczym Kancelaria sporządza lub opiniuje projekty umów handlowych, reprezentuje przed sądami, pomaga w dochodzeniu należności, a także doradza w zakresie form prawnych prowadzonej działalności lub konkretnego przedsięwzięcia. Udziela również wsparcia w procesie negocjacyjnym.

Sprawy karne


W zakresie spraw karnych Kancelaria zajmuje się w szczególności prowadzeniem obrony zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

Sprawy cywilne


Kancelaria świadczy pomoc m.in. w sprawach rozwodowych, spadkowych oraz rodzinnych.

Sprawy administracyjne


Pomoc prawna w zakresie spraw administracyjnych opiera się w szczególności na reprezentowaniu Klienta przed administracyjnymi organami władzy publicznej.